Over de aanvullende verzekeringen

Patstelling

Het is weer eind van het jaar en de strijd tussen de ziektekostenverzekeraars is weer in alle hevigheid losgebarsten. Met lage premies en uitgebreide aanvullende pakketten proberen zij de consument te lokken.

Een van de lokmiddelen is fysiotherapie. Fysiotherapie is een zeer gewaardeerde vorm van zorgverlening bij (pijn)klachten aan het bewegingsapparaat. Jaarlijks maken meer dan drie miljoen mensen gebruik van de fysiotherapie. De kans dat iemand fysiotherapie nodig heeft is dus groot. Dit maakt mensen gevoelig voor aanvullende verzekeringspakketten die een goede dekking garanderen uit angst voor hoge rekeningen. Hoe groter de kans is dat men fysiotherapie nodig denkt te gaan hebben hoe meer behoefte er is aan een aanvullend pakket met ruime behandelingsaantallen.

Aanvullende verzekering is geen strippenkaart

Er bestaan heel veel verschillen in de hoeveelheid te vergoeden behandelingen per aanvullend pakket en per verzekeraar. Over het algemeen geldt dat de duurdere pakketten de meeste behandelingen vergoeden. De door een aanvullend pakket gedekte behandelingen fysiotherapie zijn niet te gebruiken als een strippenkaart. Je kan ze dus niet zomaar gaan halen en je kunt ze ook niet meenemen naar volgend jaar.

Medische noodzakelijkheid.

De behandelingen dienen medisch noodzakelijk zijn. Sinds een paar jaar kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut en heeft u geen verwijzing meer nodig. Tijdens de eerste behandeling wordt er een werkdiagnose gesteld en aan de hand daarvan wordt er een behandeltraject opgeteld.

De fysiotherapeut houdt samen met u de vorderingen bij en stelt zo nodig het aantal behandelingen bij. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u heeft afgesloten.

Behandelindex

De laatste weken is er in de media veel te doen over klachten van mensen die een aanvullend pakket hebben van bijvoorbeeld 25 behandelingen maar dat aantal niet krijgen van hun fysiotherapeut. De fysiotherapeuten beroepen zich op hun behandelindex. De behandelindex is een cijfer dat ontstaat door alle behandelingen die door alle fysiotherapeuten gegeven worden bij een bepaalde diagnosecode op een hoop te gooien en te middelen. Hierdoor ontstaat er een behandelgemiddelde per diagnosecode groep. Het gemiddelde van uw fysiotherapeut wordt vergeleken met het algehele behandelgemiddelde en dat heet de behandelindex.

Beheersmodel

De behandelindex wordt door de verzekeraars gebruikt om het aantal behandelingen te beperken. Het is een prima middel voor de verzekeraar om de kosten te beheersen.

Wanneer de behandelindex van uw fysiotherapeut meer dan 20% afwijkt, en bij sommige verzekeraars zelfs nog minder, wordt het contract niet verlengd. Omdat een overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar erg belangrijk is probeert iedere fysiotherapeut onder de

behandelindex te blijven.

Kwaliteit.

Het lijkt alsof de behandelindex enig inzicht geeft in de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling. Het uitgangspunt is dat een therapeut die iemand in 7 keer van de klachten af helpt beter is dan een ander die dat in 8 behandelingen doet. Zolang er echter geen enkel criterium wordt gehanteerd over de uitkomstmaten van een behandeling dan zeggen behandel aantallen niets over kwaliteit. Zo zijn er praktijken die groepsoefentherapie aanbieden. Na zes behandelingen, of minder, worden mensen overgedragen aan een oefengroepje. Ze krijgen dan groepsoefentherapie/medische fitness. Deze behandelingen tellen niet mee in het kader van de behandelindex. Het behandelgemiddelde blijft dan laag maar de mensen worden nog wel steeds behandeld.

Conclusie

Uw fysiotherapeut is in het kader van de afgesloten overeenkomsten met ziektekostenverzekeraars gebonden zich te conformeren aan de behandelindex. Overschrijding kan leiden tot uitsluiting van een vervolg overeenkomst. De behandelindex zegt niets over de kwaliteit van de behandeling maar is een beheermodel dat de verzekeraar hanteert om de kosten te drukken.

De fysiotherapeut verkeert dus in een patstelling. Enerzijds u als patiënt met klachten aan het bewegingsapparaat die recht heeft op een aantal, in het aanvullend pakket afgesproken, behandelingen. En anderzijds de verzekeraar die de behandelindex hanteert als kostenbeheersingsmodel.

 

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van welke verzekeraar u heeft en welk aanvullend pakket u heeft gekozen. Klik hier, om te kijken hoeveel behandelingen er in uw pakket zitten.

U kunt daar ook informatie vinden of ik met uw verzekeraar een overeenkomst heb.

Over protocollen, richtlijnen en kwaliteit

30 mei 2018

Over aardbeien en het bepalen van kwaliteit

Geschreven door Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC.

‘Wat zegt de richtlijn?’ vragen studenten vaak als eerste als ik ze een ingewikkelde casus voorleg. Want, zo is hun achterliggende gedachte, als je een patiënt volgens de richtlijn behandelt, lever je goede kwaliteit. Was het maar zo eenvoudig. Want wat is dat precies, ‘kwaliteit?

Vroeger was kwaliteit wat de dokter vond dat kwaliteit was. Maar de geneeskunde democratiseerde, de dokter kwam van het voetstuk en het perspectief van de patiënt ging meetellen. Er ontstond behoefte aan controle, verantwoording en transparantie. Die ontwikkeling leidde tot richtlijnen, protocollen en een hele industrie rond het meten van kwaliteit. Dat heeft ontegenzeggelijk veel goeds gebracht. Maar de keerzijde van die ontwikkeling is dat zorgverleners een groot deel van hun tijd kwijt zijn aan soms zinloze registraties. Wat voor de een ‘transparantie’ en ‘kwaliteit’ is, is voor de ander ‘administratie’. Hoe vind je daartussen de balans?

Inmiddels stuiten we op de grenzen van die ontwikkeling. Langzaam dringt het besef door dat certificaten, richtlijnen en protocollen niet per definitie goede kwaliteit opleveren. Want richtlijnen zijn gebaseerd op gemiddelden en op patiënten die maar één aandoening hebben. Maar patiënten zijn geen gemiddelden en zo willen ze ook niet behandeld worden. Echte patiënten hebben vaak meerdere aandoeningen. En behoeftes die niet in richtlijnen te vangen zijn. Een echte patiënt is niet een richtlijn, maar een 78-jarige weduwe met zeven kleinkinderen die het vooral vervelend vindt dat ze vanwege haar slechte ogen de sudoku niet meer kan maken. Ze maalt niet om haar aneurysma, want ze wil eigenlijk toch al niet verder leven. Maar ze maakt zich wel zorgen om haar zoon met een verstandelijke beperking. En wie moet er voor haar hond zorgen?

Kwaliteit is persoonsgebonden. Patiënten zijn altijd mensen met een persoonlijk verhaal, met eigen wensen, voorkeuren en angsten. Wat voor de een goede zorg is, is dat voor de ander juist niet. Sommige mensen willen zo snel mogelijk na de diagnose een behandeling, anderen willen liever langer wachten of helemaal niet behandeld worden.

Kwaliteit is moeilijk te vatten én laat zich slecht sturen. Wie bijvoorbeeld  het aantal heroperaties wil laten dalen, omdat dat iets zou zeggen over de kwaliteit van zorg, bereikt misschien wel dat patiënten met een grote kans op heroperaties niet meer geopereerd worden, zo vrezen patiëntenorganisaties. Als dat inderdaad zou gebeuren, is dat geen kwaadwillendheid van dokters. Wie mensen afrekent op bepaalde doelen, moet niet verbaasd zijn als ze gaan proberen om die doelen te bereiken. Maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit daarmee verbetert.

De uitdaging voor de toekomst is een zoektocht naar een andere opvatting van kwaliteit. Want mijn kinderen worden gelukkig van aardbeien, maar de kwaliteit van mijn ouderschap valt niet af te meten aan het aantal aardbeien dat ik mijn kinderen geef. Zo werkt kwaliteit niet. Kwaliteit is een beetje zoals geluk, of liefde. Het zit in, en tussen mensen. Je beseft het als het er is. Maar als je het wilt definiëren, vast wilt houden of wilt meten, glipt het tussen je vingers door. En wie er te ijverig naar op zoek gaat, of zich er te krampachtig aan vastklampt, bereikt soms precies het tegenovergestelde.

Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC
Twitter: @gert_van_dijk


Ethische dilemma’s: ze spelen dagelijks in de zorg. In zijn columns verkent KNMG-ethicus Gert van Dijk actuele dilemma’s uit de praktijk.
Zelf aan de slag met ethische vragen?
De Ethische toolkit wijst u de weg.Dit online naslagwerk op het gebied van medische ethiek bevat onder andere een praktisch stappenplan, podcasts over ethische dilemma’s en toegankelijke informatie zoals een inleiding in de ethiek.


Meer columns van Gert van Dijk

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Directe toegankelijkheid fysiotherapie = DTF

Sinds een aantal jaren kunt u met een klacht rechtstreeks naar de fysiotherapeut en hoeft u daarvoor dus niet meer langs de huisarts. In een 10 minuten durend gesprek gaan wij na of uw klacht verholpen of verlicht kan worden door fysiotherapie. Bij twijfel zullen wij u altijd adviseren de huisarts te consulteren.

 

Verwijzing is (meestal) niet meer noodzakelijk

U kunt zonder verwijsbrief van de (huis)arts bij ons terecht. Wij kunnen tijdens een kortdurende screening bepalen of fysiotherapeutische behandeling u kan helpen. Zo niet dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.
Veel mensen gaan met hun klachten vaak eerst langs de huisarts. Voor ons is dat geen enkel probleem. Vooral wanneer mensen via een specialist uit het ziekenhuis worden doorverwezen naar een fysiotherapeut bevat de verwijzing vaak aanvullende informatie. Dit is vaak het geval na bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie.
Sommige zorgverzekeraars willen nog steeds dat er een verwijzing via een arts is. Vooral wanneer de behandeling een chronische indicatie betreft. Zij hanteren verschillende voorwaarden voor de vergoeding. Vraag dat dus bij uw zorgverzekeraar na. Op de sites van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vindt u een overzicht van de voorwaarden die verschillende zorgverzekeraars stellen.
Het is daarbij ook van belang dat u nagaat of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. Wanneer er geen contract is, zal de zorgverzekeraar mogelijk uw declaratie niet vergoeden.
Wij hebben contracten afgesloten met de meeste ziektekostenverzekeraars.

Fysiotherapie Katwijk

Fysiotherapie is een duurzame vorm van zorg. Het is een vakgebied waarin menselijke toewijding erg belangrijk is. Per jaar bezoeken ongeveer drie miljoen mensen een fysiotherapeut met klachten aan het bewegingsapparaat. De klachten waarmee men komt zijn zeer verschillend. De blessures zijn vaak het gevolg van overbelasting. Het evenwicht tussen wat het lichaam aankan (belastbaarheid) en wat er van het lichaam gevraagd wordt (belasting) is dan verstoord.
Een verkeerde of onverwachte beweging, gewoon zo maar of tijdens het werk, kan ertoe leiden dat men opeens vreselijke pijnklachten krijgt. Overbelasting kan ook te maken hebben met sport of een verkeerde (werk)houding. Zelfs langdurige stress kan er voor zorgen dat er pijnklachten ontstaan. 
Mensen met gewrichtsaandoeningen, zoals reuma en artrose, hebben vaak veel baat bij fysiotherapie.


Weer kunnen bewegen dankzij de fysiotherapeut

Tijdens het eerste bezoek aan Hoornes Praktijk voor Fysiotherapie Katwijk, willen wij graag eerst de klachten met u bespreken. Wij willen eerst goed in beeld krijgen wat de klachten zijn, hoelang u ze al heeft en in welke mate u er door wordt beperkt. Indien wij dit nodig achten zullen wij u vragen of er contact met uw huisarts mag worden opgenomen. Wij zullen samen met u een behandelplan opstellen, dat wij in onze praktijk zullen uitvoeren. Tevens krijgt u handvatten om eventueel thuis oefeningen te doen, maar wij zullen u ook vertellen welke bewegingen u beter achterwege kunt laten. Het doel is dus om samen aan verbetering en zo mogelijk aan herstel te werken van uw lichamelijke klachten. 
Wanneer de pijn wordt verlicht, of als u handvatten krijgt aangereikt om verdere overbelasting te voorkomen, voelt dat al een stuk prettiger en gaat het bewegen weer soepeler. Als u weer dingen zelf kunt doen met de aangereikte hulpmiddelen voelt u zich ook weer meer baas over het eigen lichaam. U heeft dan weer het heft in handen en laat zich niet meer leiden door de klacht.


Hoornes Praktijk voor Fysiotherapie Katwijk neemt u serieus en wij geven u de ruimte uw klachten te vertellen. Bij ons mag u best vertellen dat u ergens van baalt of problemen heeft, wij begrijpen u. En juist dat begrip en een luisterend oor zijn erg belangrijk voor mensen die pijn hebben.

Peter de BIe

BIG registratie 59033125604.